Revista de Guitarras

Fender Custom Shop Bob Bain Telecaster

Fender Custom Shop Bob Bain Telecaster

La Telecaster Bob Bain “Son of the Gun” será lanzada el 4 de abril