Revista de Guitarras

Spring Tank Reverb

JHS Pedals presenta el Spring Tank Reverb

Un pedal que ofrece una reverb similar a la de muelles de un amplificador