Revista de Guitarras

Wofgang Van Halen

EVH Gear presenta la Wolfgang WG Standard Exotic Laurel Burl

Disponible a partir de Octubre de 2022